De Jong, Doezum Gr.

Nieuwbouw (120 Koeien)
- JOZ mestschuiven
- 2 Lely Astronaut A5
Stal overzicht
Doorsteek
Stal overzicht
inleggen
detail na schuiven

Hieronder vindt u de contactgegevens van Dairy Welfare BV