Dairy Welfare Floor

The floor your cows would choose!

De voordelen van een Dairy Welfare Floor

Emissiearm

Omdat u op zoek bent naar een praktisch, comfortabel en erkend emissiearm vloersysteem

Comfort

Omdat u met dit vloersysteem meer grip creëert, daarmee het natuurlijke gedrag stimuleert en dus het koecomfort verhoogd

Vervanging

Omdat u niet tevreden bent met uw huidige (emissiearme) vloer

Dagvers

Omdat u toe wilt naar een dagvers mestsyteem in uw stal i.v.m. mestvergisting of -verwaarding

Betaalbaar

Omdat u uw bestaande stal betaalbaar wilt renoveren

Capaciteit

Omdat u meer koeien wilt gaan houden binnen uw bestaande ammoniakquotum

Meer dan alléén een rubbermat!

Een geïntegreerd emissiearm-vloersysteem

De Dairy Welfare Floor is meer dan alléén een rubbermat! Het is een geïntegreerd vloersysteem met RVS giergoot en bijpassende mestschuif-installatie met afstortkleppen.

Praktisch & Betaalbaar

De vloeroplossing voor rundvee bij emissiearm bouwen

De Dairy Welfare Floor is ontstaan uit de behoefte aan een praktisch en betaalbaar emissiearm vloerconcept dat toepasbaar is in zowel een bestaande als in nieuwbouwsituatie.
Voor zowel rooster- als dichtevloer.

Scheiding op vloerniveau

Doorontwikkeling

Dairy Welfare BV blijft haar producten doorontwikkelen. Zo kan het systeem worden uitgebreid met een optie om de dikke en dunne fractie gescheiden af te voeren.

Principe

Volledig van rubber

De Dairy Welfare Floor is een volledig rubberen oplegvloer die uitgerold wordt over iedere vlakke, draagkrachtige ondergrond. Met een doordacht ruitprofiel wordt afschot gecreëerd zodat urine zijn weg vindt richting de giergoot.

Ammoniak

Bijzondere emissie-factor

Berekende ammoniakemissie van de eerste proefstal met de Dairy welfare floor is 6,5 kg NH3 per
dierplaats bij opstallen. Deze bijzondere emissiefactor is vastgelegd onder RAV-nr. 13106

Comfort

Optimale beloopbaarheid

De Dairy welfare floor biedt extra comfort. De beloopbaarheid is uitstekend waardoor de koe haar natuurlijke gedrag beter vertoont.

Goede kansen bij mestmonovergisting

Dagverse mest

Verse mest is een belangrijke voorwaarde voor een zo hoog mogelijke gasopbrengst. Een dichte vloer zorgt er voor dat je de mest elke dag vers beschikbaar hebt. Verse mest kan 35-40 m3 biogas leveren, niet verse mest levert 20-25 m3 biogas.

Hieronder vindt u de contactgegevens van Dairy Welfare BV